کتاب کاملا کاربردی در زمینه کنترل که دارای 13 فصل می باشد .این کتاب در فصلهای جداگانه به مباحث کنترل مدرن , بهینه , مقاوم و دیجیتال پرداخته است و از نقاط مثبت این کتاب مثالهای کاریردی به زبان متلب می باشد. 

DownloadFile