چاپ
دسته: طراحی هواپیما
بازدید: 827

کتاب مناسب برای درک بیشتر مفاهیم پایه آیرودینامیک , پیشرانش , کارایی , پایداری و کنترل هواپیما است. در این کتاب می توان تمامی موارد گفته شده را مرور کرد

DownloadFile