Your Cart : 0 item
Total : تماس بگیرید
Your Cart is currently empty!
Product update
checkout

این کتاب  توضیحات مفیدی را درباره ایرفویلها و طراحی بال داده است و همچنین نکات کلیدی را برای انتخاب و طراحی بال در رزیم های مختلف پروازی به صورت کاملا روان توضیح داده است امیدوارم این کتاب برای کاربران مفید واقع شود  

DownloadFile

این کتاب پروزه های مختلفی رابرای طزاحی انواع هواپیما انجام داده است که کتاب مناسبی است که بدانیم طراحی را برای هواپیماهای مختلف چطوری باید شروع کنیم

DownloadFile

این کتاب مناسبی است برای طراحی مفهومی هواپیما که مباحث پایه را بخوبی تفسیر کرده است 

DownloadFile

 هفت جلد کتابهای طراحی راسکم منبع خوبی برای طراحی مفهومی هواپیماست که هر جلد کتاب درباره یک قسمت از طراحی صحبت کرده که امیدوارم مفید واقع شود

جلد اول

جلد دوم

جلد سوم 

جلد چهارم 

جلد پنجم

جلد ششم 

جلد هفتم

کتاب طراحی مفهومی هواپیمای ریمر یکی از بهترین منبع های  طراحی مفهومی  هواپیما می باشد که بطور خلاصه تمامی جوانب طراحی هواپیما را دیده است که در فصل آخر دوتا مثال طراحی برای دو نوع هواپیمای مختلف آورده است . در آینده نزدیک ورژنهای جدید این کتاب را در این سایت خواهیم گذاشت

DownloadFile