Your Cart : 0 item
Total : تماس بگیرید
Your Cart is currently empty!
Product update
checkout

این کتاب دارای 10 فصل می باشد که در این 10 فصل به مباحث آیرودینامیک , دینامیک پرواز , پایداری و کنترل , رفتار وسیله پرنده (پاسخ) ,شبیه سازی خلبان و در فصل آخر درباره دینامیک پرواز هواپیمای الاستیک را بیان می کند از نقاط قوت این کتاب کدهای متلب است که در مثالهای مختلف آورده شده است .با خواندن این کتاب به راحتی می توانید معادلات حرکت وسیله پرنده صلب و الاستیک را بدست آورید. 

DownloadFile